windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówWindykacja długów

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
05.09.2016 Od 8.09.2016 roku obowiązywać będą nowe sposoby zajęcia konta bankowego oraz wpisu w księdze wieczystej dokonywanych przez komornika. [ więcej ]
12.09.2016 Od nowego roku przed skierowaniem pozwu do sądu, należy udokumentować próbę ugodowego rozwiązania sporu. Aby uczynić zadość wymogą formalnym, wystarczy wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty z propozycją ugody. Z poniższej strony można pobrać dwa wzory wezwań: wystawianego przez pełnomocnika wierzyciela, drugie samego wierzyciela. Aby wezwania były bardziej skutecznejsze, określa się w nich ewentualne koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego ( koszty można obliczyć w programie "Pismak" ) [ pobierz ]
03.10.2016 Z dniem 8.09.2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa. [ więcej ]
17.10.2016 Skutkiem nowelizacji K.p.c. z 8 września 2016 roku jest zmiana dotycząca przepisów o skardze na czynności komornika [ więcej ]
24.10.2016 Od 26.08.216 roku obowiązują trzy nowe formularze w postępowaniu cywilnym, które można pobrać [ tutaj ]

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Windykator"-program wspomagający windykację | poradnik windykacyjny |